Szczelny zbiornik na wody opadowe

Szczelny zbiornik na wody opadowe w takich powiatach jak Proszowice, Wieliczka, Kraków, Bochnia, Miechów, Kazimierza, Limanowa, jest wymagany gdy ilość wód opadowych zgromadzonych na Państwa działce, nie zostanie zretencjonowana przez teren zielony i nie ma możliwości odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, lub wykonania studni chłonnej. Najczęściej problem ten występuje na terenach o małym współczynniku filtracji np . gliny, iły  lub na terenach o dużej powierzchni zainwestowania.

Proszę zwrócić uwagę jak prawidłowo rozpocząć tą inwestycję. Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego budowa szczelnego zbiornika na wody opadowe o pojemności do 10m3, wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym. Gdy zbiornik będzie miał większą pojemność należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Najczęściej spotykanymi zbiornikami są zbiorniki do 10m3, dlatego też poniżej przedstawiona została Państwu procedura zgłoszenia.

  1. Naniesienie projektowanego zbiornika na mapie zasadniczej z podaniem odległości od granic,budynków, studni.
  2. Złożenie odpowiednich szkiców i rysunków – wykonanego przez nas projektu, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w Starostwie Powiatowym procedurą zgłoszenia. Czas po jakim można przystąpić do realizacji budowy wynosi  21 dni od momentu zgłoszenia, pod warunkiem braku sprzeciwu urzędu.

 

Brak możliwości komentowania