Budowa wiaty

Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego, wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2,   nie wymagają pozwolenia na budowę, ani nie podlegają procedurze zgłoszenia.

Możemy przystąpić  do budowy wiaty o powierzchni do 50m2, gdy spełnione zostaną warunki:

1.Przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, lub na działce znajduje się budynek mieszkalny.

2.Ilość wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2 powierzchni działki.

Gdy chcą Państwo wybudować wiatę o powierzchni większej niż 50m2, lub nie spełnione są 2 powyższe warunki należy wystąpić z wnioskiem pozwolenia na budowę.

Procedura pozwolenia na budowę wygląda następująco:

1. Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP, lub warunków zabudowy dla działki.  na której planuje się wykonać wiatę.

2.Zlecenie mapy do celów projektowych, można zlecić ją u nas w biurze.

3.Uzyskanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną.

4. Kompletacja projektu budowlanego, w zależności od oczekiwań inwestora zaprojektowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

5.Jeśli będzie projektowana wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną,to w zależności od starostwa powiatowego może wystąpić konieczność uzgodnienia trasy podziemnej instalacji na Naradzie Koordynacyjnej odpowiedniego Starostwa Powiatowego.

6.Złożenie kompletnej dokumentacji w starostwie powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Czas trwania procedury w Starostwie Powiatowym o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni. Po wydaniu i odebraniu decyzji, należy doliczyć czas 14 dni na uprawomocnienie wydanej decyzji.

7. Wybór kierownika budowy, może być to kierownik od nas z biura

8. Zgłoszenie rozpoczęcia prac w Nadzorze Budowlanym

 

Brak możliwości komentowania