Budowa garażu

Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego procedura zgłoszenia budowy garażu obowiązuje przy powierzchni zabudowy  do 35m2 . Dodatkowo na każdych 500m2 działki budowlanej  mogą znajdować się tylko 2 takie budynki. Jeśli planują Państwo większą powierzchnię garażu to należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę wygląda następująco:

1. Uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP, lub warunków zabudowy dla działki na której planuje się wykonać garaż

2.Zlecenie mapy do celów projektowych, można zlecić ją u nas w biurze.

3.Uzyskanie oświadczenia o połączeniu działki z drogą publiczną.

4. Skompletowanie projektu budowlanego, w zależności od oczekiwań inwestora zaprojektowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

5.Jeśli będzie projektowana wewnętrzna linia zasilająca w energię elektryczną to w zależności od wymagań Starostwa Powiatowego możliwa będzie konieczność wykonania uzgodnienia trasy podziemnej instalacji na Naradzie Koordynacyjnej odpowiedniego Starostwa Powiatowego.

6.Złożenie kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Czas trwania procedury w Starostwie Powiatowym o wydanie decyzji pozwolenia na budowę wynosi do 65 dni. Po wydaniu i odebraniu decyzji, należy doliczyć czas 14 dni, potrzebny na jej  uprawomocnienie.

 

Brak możliwości komentowania