Oferta

Poniżej prezentuje listę usług jakie możemy dla Państwa wykonać:

 • uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub warunków zabudowy (np. Proszowice), w jakiej położona jest działka,
 • uzyskanie warunków technicznych dla przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej,
 • kompleksowe projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych, gospodarczych, garaży z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
 • inwentaryzacje budynków,
 • zmiana sposobu użytkowania,
 • projekty zjazdów,
 • projekty przyłączy wod. kan. gaz.,
 • sprzedaż projektów typowych,
 • adaptacja projektów typowych,
 • projekty rozbudowy i przebudowy budynków,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • szczelne bezodpływowe zbiorniki na wody deszczowe i ścieki bytowo-gospodarcze,
 • operaty wodnoprawne,
 • charakterystyki energetyczne budynków,
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • projekty wewnętrznych instalacji wod. kan. gaz. c.o., wentylacja mechaniczna,
 • projekty budowy, rozbudowy, przebudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych.

Brak możliwości komentowania