Budowa domu

Budowa domu to bardzo ważne przedsięwzięcie, często jest ono celem życiowym wielu młodych ludzi. Dlatego jeśli planują Państwo budowę w takich powiatach jak Proszowice, Wieliczka, Kraków, Bochnia, Miechów, Kazimierza, Limanowa zapraszam do kontaktu z naszym biurem.

Poniżej przedstawiliśmy Państwu etapowość 2 procedur nim będą mogli Państwo rozpocząć budowę. Pierwszą możliwością jest zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego, warunkiem skorzystania z tej procedury jest to, iż zasięg oddziaływania inwestycji będzie się mieści się w granicy Państwa działki budowlanej. Drugą procedurą jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Na końcu procedury będą Państwo posiadać decyzję pozwolenia na budowę.

Oczywiście całą procedurą zajmuje się nasze biuro.

 1. Uzyskanie warunków zabudowy, wypisu, wyrysu z MPZP danej gminy, w której znajduje się działka budowlana. Warunki zabudowy, wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskujemy w urzędzie miasta lub gminy.
 2. Zlecenie mapy do celów projektowych, może być ona zlecona przez nasze biuro.
 3. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do poszczególnych mediów (prąd, gaz, woda, kanalizacja), uzyskanie oświadczenia o połączeniu z drogą – zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego warunek ten nie musi być spełniony przy procedurze zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego.
 4. Uzyskanie decyzji wyłączenia z produkcji rolnej działki lub oświadczenia o braku konieczności wydania takiej decyzji.
 5. Uzyskanie odpowiednich uzgodnień np. z Naradą Koordynacyjną Starostwa Powiatowego, w którym znajduje się działka inwestycyjna, dla przebiegu poszczególnych podziemnych mediów tj. wody, wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną, wewnętrznej instalacji gazu, przyłącza kanalizacji, zbiorników podziemnych na wodę deszczową, szamb, przydomowych oczyszczalni ścieków-jeśli przyłącza wraz ze zbiornikami są ujęte w zakresie inwestycji. Warunek tego typu uzgodnienia zleży od Starostwa Powiatowego, obowiązuje on na terenie powiatu wielickiego i krakowskiego.
 6. Uzgodnienie projektów branżowych z jednostkami zarządzającymi np. Gminnymi Zakładami Wodociągów i kanalizacji-przyłącza wod.kan., Zarządcami Dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), przy których zlokalizowana jest działka-projekty zjazdów.
 7. Po uzyskaniu poszczególnych elementów z zaprojektowanym budynkiem mieszkalnym z wewnętrznymi instalacjami lub też bez nich -wybór należy do Państwa czy mają być one częścią składową projektu budowlanego, kompletujemy projekt w całość i składamy do odpowiedniego Starostwa Powiatowego w celu wydania decyzji lub zgłoszenia terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Czas na wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Powiatu wynosi do 65 dni, natomiast procedura zgłoszenia trwa 30 dni od momentu zgłoszenia w odpowiednim Starostwie. Należy zwrócić uwagę, iż w procedurze zgłoszenia organ Starostwa Powiatowego zamieszcza informację do publicznej wiadomości  o planowanej przez Państwa inwestycji, co może spowodować sprzeciw osób zainteresowanych.
 8. Po upływie tego terminu czas na uprawomocnienie decyzji pozwolenia na budowę wynosi 14dni, w przypadku zgłoszenia czas ten jest pominięty.
 9. Wybór kierownika budowy, może być to kierownik z naszego biura.
 10. Zgłoszenie rozpoczęcia prac w nadzorze budowlanym.
 11. Rozpoczęcie budowy:-)

Brak możliwości komentowania