Budowa zjazdu

Jeśli są Państwo zainteresowani budową zjazdu z posesji w takich powiatach jak Proszowice, Wieliczka, Kraków, Bochnia, Miechów, Kazimierza, Limanowa, proszę o zwrócenie  uwagi na opisaną poniżej procedurę. Pozwoli to Państwu uniknąć  problemów z zarządcą drogi.

Zjazd z drogi wojewódzkiej, powiatowej, gminnej kwalifikuje się pod procedurę zgłoszenia. Zjazdy z dróg krajowych wymagają pozwolenia na budowę.

Od czego należy zacząć? Oczywiście całą procedura zająć się może nasze biuro.

  1. Uzyskanie warunków dotyczących parametrów technicznych projektowanego zjazdu.
  2. Uzyskanie uzgodnienia projektu zjazdu z zarządcą drogi przy której zjazd ma być zlokalizowany.
  3. Zgłoszenie budowy zjazdu do Starostwa Powiatowego w przypadku dróg wojewódzkich, powiatowych , gminnych(czas 30 dni od momentu zgłoszenia), wniosek pozwolenia na budowę w przypadku dróg krajowych (czas do 65 dni w Starostwie Powiatowym +14 dni na prawomocność decyzji)
  4. Kolejno należy wystąpić z wnioskiem u zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego i ustalić termin realizacji.
  5. W zależności od wymagań zarządcy drogi może być konieczny do wykonania projekt organizacji ruchu.

Brak możliwości komentowania