Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w takich powiatach jak Proszowice, Bochnia, Wieliczka, Kazimierza, Limanowa, Kraków, Miechów.

Procedura wygląda następująco:

  1. Uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.
  2. Zlecenie wykonania mapy pod przyłącz, jeśli mapa wcześniej wykonana się przedawniła, lub nie posiadają Państwo mapy.
  3. Uzyskanie zgody na wejście w teren drogi np. gminnej z planowanym przyłączem, jeśli przyłącz przebiega przez działkę drogową.
  4. Uzgodnienie z Naradą Koordynacyjną Starostwa Powiatowego, w którym znajduje się działka inwestycyjna, przebiegu przyłączy – punkt ten dotyczy wybranych Starostw .
  5. Uzgodnienie projektu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
  6. Zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym (czas 30 dni od momentu zgłoszenia przy braku sprzeciwu Starostwa).
  7. Jeśli projektowany przyłącz  będzie znajdował się w pasie drogi, należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza.
  8. Po ustaleniu terminu można przystąpić do realizacji budowy przyłącza.

Brak możliwości komentowania