Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny

Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w takich powiatach jak Proszowice, Bochnia, Wieliczka, Kazimierza, Limanowa, Kraków, Miechów.

Procedura wygląda następująco:

  1. Uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej.
  2. Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych.
  3. Uzyskanie zgody na wejście w teren drogi np. gminnej z planowanym przyłączem, jeśli przyłącz przebiega przez działkę drogową.
  4. Uzgodnienie z Naradą Koordynacyjną Starostwa Powiatowego, w którym znajduje się działka inwestycyjna, przebiegu przyłączy – punkt ten dotyczy wybranych Starostw .
  5. Uzgodnienie projektu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
  6. Zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym (czas 21 dni od momentu zgłoszenia przy braku sprzeciwu Starostwa).
  7. Jeśli projektowany przyłącz  będzie znajdował się w pasie drogi, należy wystąpić z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza.
  8. Po ustaleniu terminu można przystąpić do realizacji budowy przyłącza.

Brak możliwości komentowania